Проект 124: СОЦИАЛИЗАЦИЯ/КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО/ПРОЕКТ/AR HISTORY

., УАСГ, София


за проекта


 1. РЕЗЮМЕ:

Проектът има за цел социализация на култови, археологически и архитектурни обекти, част от световното културно наследство! Проектът е насочен към обикновенния потребител(непрофесионалист), за да получи пълна и лесно достъпна информация за културните цености, към които проявява интерес или просто всеките ден вижда по пътя си за работа!

 1. КОНЦЕПЦИЯ:

Проектът представя разработка на МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ за ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ(AUGMENTED REALITY), което интегрира компютърно генерирани модели в реална среда. Приложението AR HISTORY дава възможност на потребителите да разгледат създадените обекти през екрана на мобилното си устройство(телефон, таблет, лаптоп).

 1. ЦЕЛИ:

Потребителите да получат максимално пълна представа за разглеждания обект/визия, епоха, мащаб/, без да се изпада в материални хипотетични реконструкции и намеси. Изграждането на моделите е на база направени проучвания и събрана информация за всеки представен модел/ОПАЗВАНЕТО СВЪРШВА ТАМ КЪДЕТО ЗАПОЧВА ХИПОТЕЗАТА/

 1. РЕАЛИЗАЦИЯ:

AR HISTORY / VERSION: FAMOUS AND HISTORICAL BUILDINGS

 1. МАЩАБ: МОДЕЛИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В МАЩАБ 1:1/1:10/1:100
 2. МОДЕЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВИ НАВСЯКЪДЕ, КАТО ЕДИНСТВЕНО Е НЕОБХОДИМА РАВНА ПОВЪРХНОСТ
 3. МОДЕЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ РОТИРА И ПРЕМЕСТВА
 4. ПРИ ЧАСТИЧНО ИЛИ БЕЗВЪЗВРАТНО ИЗГУБЕНИ ОБЕКТИ, МОДЕЛИТЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО НАДГРАДЕНА ВИЗИЯ, НА ОРИГИНАЛНАТА ЛОКАЦИЯ/МОДЕЛИТЕ СА СТАТИЧНИ И ЕДИНСТВЕНО В РЕАЛЕН МАЩАБ/
 1. СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
 1. ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
 2. АРХИТЕКТУРА
 3. ТУРИЗЪМ
 4. ОБРАЗОВАНИЕ
 5. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Автор


Християн Валериев Александров

Университет: УАСГ, София