Проект 28: Идеен проект за градски парк "к2. Витоша - ВЕЦ Симеоново"

., УАСГ, София


за проекта


Градски парк – кв.“Витоша-ВЕЦ-Симеоново“  е идеен проект,който се стреми към една зелена,оживена и леснодостъпна среда,  място за спорт, рекреационен туризъм и забавление. С проекта,който представям, целя да преобразувам празната и изоставена територия, намираща се в Южна София с комуникационни граници: бул.“Г.М.Димитров“на север, ул. „Филип Кутев“ на запад, ул.“Безименна“ на изток, „Околовръстен път“ на юг. Цялата площ на парка е 800дка, като в западната част на територията преминава р.Драгалевска.

Концепцията включва интегрирането на реката в публично пространство, както и велоалея по нейното продължение. Проектното предложение е съобразено с бъдещото трасе на метрото,което допълнително ще улесни достъпа до самия парк. В непосредствена близост са  Търговски център „Парадайс“ и Зоологическата градина – това играе важна роля за потока на хора.

Парка има за цел и да подчертае  визуалната връзка с планина Витоша,но също така да води и право към нея.

Функционалното зониране включва 2 основни зони: зона спорт на север и зона тих(пасивен) отдих на юг. Над двете улици, които делят парка на 3 части, преминава надлезно  главната алея. В северната част (зона спорт) се разполагат информационен център на входа, игрища,скейт-парк, кафене, а малко по-надолу в средната част има и терен за пейнтбол,изолиран от улиците с висока масивна растителност. В южната част, в  началото до един от входовете има отново информационен център.Реката допълнително „оживява“ чрез насищането й с разнообразни функции - шезлонги, кафене, изолирани тихи места за пикник и барбекю. По цялата площ на парка са разположени детски площадки, съобразени с достъпността на жилищните комплекси в близост. Паркинги спрямо потока на хора са разположени и в трите части на парка.

Градски парк – кв.“Витоша-ВЕЦ-Симеоново“ е една естествена връзка и продължение на градските паркове, започващи от центъра, преливащи плавно във планина Витоша. Паркът, изпълнен с живот, формира една нова, зелена, антропологична среда, място което дава възможност на човек да контактува с природната среда и да стане част от нея.

Автор


Михаела Костадинова

Университет: УАСГ, София