Проект 85: Vertex Tower

., УАСГ, София


за проекта


Vertex Tower се намира в New York. Имотът е разположен в западната част на Midtown Manhattan, заключен между 9-то авеню, 53-та и 54-та улица. Имотът е с функционално предназначение бизнес и търговска дейност по действащия ОУП в Община Ню Йорк. Освен това мястото се намира на границата между предимно жилищната зона на квартала Clinton Hills (който вече се казва Hell’s Kitchen) и централната градска част на Midtown Manhattan. Още повече то се разполага между две интересни зони – сферата на кулинарското изкуство и сферата на музикално-театралното изкуство.

                Обемно-пространственото решение се състои от идеята за обединението между гореспоменатите две изкуства и третото- изкуството на бизнеса. Трите елемента са „нанизани“ на вертикално подчертаните обеми, символизиращи пътя към успеха.

                Концепцията за небостъргача е отворена към нови идеи, към свободни и креативни дейности. По верткалата той е обособен на няколко функционални зони. Първите етажи са предвидени за обществено-достъпни дейности- търговски зони, зона за хранене, зали дори постранства за деца, както и други дейности, които могат да бъдат полезни за живущите наоколо. Нагоре се обосбяват три зони- старт-ъп инкубатори, коуъркинг пространства и офисни простанства. В последната третина на сградата се разполага хотелската част с ресторант, спа и бизнес център.

                Вертикалният трафик се реализира в обособени две ядра, който са основния носещ скелет на сградата. Едната група асанасьори достига до първото скай лоби на 22-рия етаж, а другата група обслужва зоната от 22-рия етаж до последното скай лоби, разположено на последния 47-ми етаж. Цялостния трафик се контролира чрез чип карти, които при чекиране на партер посочват правилния асансьор и клетка. Общата височина на небостъргача е 250м и отгоре има 35м кула, необходима с цел обесопасяване при въздушен транспорт. Към ядрата са обособени по две шахти. Едната шахта се намира в ядрото близо до инсталационния асансьор, а другата външно спрямо ядрото. В тези шахти се предвижда да бъдат разположени всички вертикални инсталации.

                Основната носеща конструкция на сутерена е изцяло стоманобетонна. Надземната част се реализира от стоманена конструкция. До 10-етаж се използва колонно-гредова схема. Средната част, която е изнесена напред спрямо долната се реализира с помощта на етажни ферми, оформящи етажи решетка. Така колоните, оформащи фасадната черупка, се носят именно от тях. Освен това в ъглите се реализират т.нар. корсети. Те имат за цел до осигурят сградата срещу земетръс и вятър. Останалите етажните конструкции се осъществяват посредством т.нар. шпренгелова система в зоната между ядрата и гредова схема в зоната към фасадната черупка. Гредите се предвижда да приемат формата на ферми с диагонални връзки. Горната част на сградата се реализира по аналогичен начин.

                Важно е да се отбележи, че при първата, третата и четвъртата етажна решетка се разполагат инсталационни етажи в необходима височина, а над тях изполваем етаж, който поради сложната организация предвид конструктивните елементи е предвиден за нискотарифни офиси, арт ателиета и други. До инсталационните етажи имат достъп само инсталационните асансьор. Първият подземен етаж е инсталционен с цел улеснение откъм поставяне, ревизия и ремонт на техниката.

                 Небостъргачът помещава много различни функции, които са обединени от общата идея за успех и стремеж към върха. Затова и се нарича Vertex Tower.

Автор


Вероника Станимирова Василева

Университет: УАСГ, София