Проект 31: Числено моделиране на участък от тунелна изработка при прокарване на трети метродиаметър на софийското метро.

Сравнение на аналитични резултати за деформации с измерени in-situ деформации. Определяне на напредък и анализ на първична крепежна облицовка, МГУ „Св. Иван Рилски“, София


за проекта


Предмет на дипломната работа е моделирането на тунелен метроучастък в изчислителна програма, която работи по метода на крайните елементи. Направен е анализ на получените резултати – напрегнато и деформирано състояние в масива при преминаването на тунела през участъка, определяне на напредъка, сравнение на данни за деформациите на повърхността, които са получени от модела, с реално измерени при мониторинга на строителството и оразмеряване на първична облицовка.

Участъкът, който е предмет на дипломната работа, е между км 5+025 и км 5+010 от разширението на метро София – 3-та метро линия. Участъкът се намира под ул. „проф. Милко Бойчев“ между пресечките и с „ул. Силистра“ и бул. „ген. Данаил Николаев“. Особеност е високото строителство по дължина на улицата, което попада в зоната на влияние на тунелната изработка.

 

Автор


Владимир Пенев

Университет: МГУ „Св. Иван Рилски“, София